Leie bolig?

For deg som vil leie gjennom oss

Vi ønsker langsiktige, ryddige og forutsigbare leieforhold. Vi legger vekt på å holde en høy standard og har gode rutiner for forvaltning og oppfølging. Vi har alltid tilgjengelige eiendomsforvaltere.

Vi er her for deg

Moe Dalen Eiendom er et seriøst og profesjonelt selskap som legger vekt på at alle leietakere skal føle seg vel ivaretatt. Vi er opptatt av at enhver avtale oppfylles korrekt og nøyaktig, og legger stor vekt på at du skal få personlig og god service.

Trenger du hjelp?

Trenger du en håndverker, eller lurer du på noe annet? Her finner du svar på ofte stilte spørsmål, og finner du ikke svar på det du lurer på er du velkommen til å kontakte oss!

Ofte stilte spørsmål:

Dersom det er noe feil med boligen.

Hvis du oppdager skade på boligen må det meldes ifra til oss umiddelbart. Du som leietaker plikter likevel å gjøre det du kan for å avverge økonomisk tap som følge av en skade som oppstår, hvis det er en akutt situasjon. Mindre arbeider, som vedlikehold av låser, vannklosett, elektroniske kontakter og brytere m.m., er leietakers ansvar. Hvis du er i tvil, ta kontakt.

Innboforsikring? Fremleie? Oppsigelse av leieforholdet? Depositum?

Utleier har forsikring på fast eiendom, men innboforsikring må leietaker selv sørge for. Fremleie er ikke tillatt uten samtykke av utleieren. Oppsigelse må skje skriftlig og har en frist på 3 måneder etter utgangen av den måned leieforholdet blir sagt opp i. Vi benytter utleie.no som utleieplattform. For mer informasjon, se utleie.no

Har leietaker lov til å gjøre endringer i boligen?

Dersom leietaker ønsker å male eller gjøre andre endringer, må det avtales skriftlig med utleier på forhånd.

Har leietaker ansvar for vedlikehold av boligen?

Leietageren skal på egen bekostning innenfor boligen vedlikeholde bl.a. låser. nøkler, ruter, vannkraner, servanter, vannklosettskåler med sete, lokk og sisterne, varmtvannsbeholdere, badekar, elektriske komfyrer, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer, samt foreta oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Likeså skal leietager vedlikeholde ledninger. Dersom leieforholdet har vart i mer enn 6 år, skal leier forestå sedvanemessig indre vedlikehold. Til dette hører maling på og innenfor de vegger som omgir boligen. Det skal males i samme farger som tidligere. Det samme gjelder innvendige dører samt dør til den innvendige del av balkong, terrasse og veranda.

Kan man få utsettelse på husleien?

Vi som utleier er avhengig av leietakere som betaler i henhold til avtale, og gir derfor ikke utsettelse på husleie.

Sluk & Avløp

Sluk på bad samt avløp fra vask på kjøkken og bad må renses ved behov. I sluk samles det mye hår/fett/smuss, og dette må fysisk fjernes ved å åpne dekselet. Dette er leietakers ansvar. Forekommer det lekkasjer, tette rør etc. som følge av dårlig vedlikehold blir dette satt på leietakers regning.

Kraner, Dusjhoder & Vann

Synlig røropplegg under vask på bad og kjøkken skal strammes opp for hånd minst en gang i året. Enkelte kraner som drypper kan du forsøke å stramme opp selv, det samme gjelder dusjhodet på badet.

Skapdører & Håndtak

Om skapdører e.l. er løse, kan hengsler og håndtak som regel skrus enkelt på plass.
Om låsen blir treg, bruk egen låseolje.

Lufting & Ventilasjon

Det er veldig viktig å lufte regelmessig for å opprettholde et godt inneklima og for å unngå grobunn for fukt, sopp og til slutt råte. Om vinteren kan det være nødvendig å sjokk lufte. Hold alltid minst to lufteluker åpne for å sikre god gjennomstrømning av luft. Dette gjelder hele året.

Brannsikkerhet & Borettslag

Sjekk batterier til røykvarsleren minst én gang i året. Snu pulverapparatet på hodet hvert år og sjekk at pilen viser til grønt felt. Søppel skal ikke hensettes i gang eller fellesområder og sameiets husordensregler skal overholdes.
Copyright © OIKO AS
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram